Autor: Beata Stachowiak

studiowała na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, na którym uzyskała magisterium z matematyki. Pracę doktorską n.t. efektywności kształcenia informatycznego w szkolnictwie zawodowym napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab.Bronisława Siemienieckiego obroniła w roku 2001 na Wydziale Humanistycznym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jej droga zawodowa przebiegała od szkolnictwa podstawowego, poprzez ponadpodstawowe, do szkolnictwa wyższego. Od roku 1997jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie pracuje na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Posiada certyfikat trenera akademickiego w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki edukacji w społeczeństwie informacyjnym. W ostatnich dziesięciu latach prowadziła zajęcia dydaktyczne między innymi z takich przedmiotów jak: elementy matematyki, postawy statystyki demografii, dydaktyczne zastosowania ICT, technologia informacyjna, e-administracja czy też wybrane zagadnienia z problematyki społeczeństwa informacyjnego. Jest autorką ponad pięćdziesięciu publikacji dotyczących problematyki edukacji w społeczeństwie informacyjnym, w tym: „Edukacja informatyczna. Raport z badań", Toruń 2001; „Формування инфосмацiйного суспiльства в новых країнах-членах НАТО(на приклади Универстету им. М. Коперника в Торуні м Польша", Львів 2007; „Kompetencje kluczowe studentów w kontekście oczekiwań społeczeństwa informacyjnego", Wrocław 2009; „Granice i świat współczesny", pod red. Z. Karpusa i B.Stachowiak, Toruń 2010. Uczestniczyła także w wielu konferencjach naukowych w kraju i zagranicą, m.in. International Scientific Conference, Humanities in new Europe, Kaunas 2005, X Międzynarodowa Konferencja „Możliwości i zagrożenia cyberprzestrzeni, Toruń 2011.Dodano do koszyka:

Lorem ipsum