Autor: Marta Baranowska

Adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka monografii Jednostka, państwo i prawo w filozofii Fryderyka Nietzschego. Mała vs wielka polityka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009 oraz Cel uświęca środki, czyli Niccolò Machiavellego rozważania o władzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018. Obok badań dotyczących myśli Machiavellego i Nietzschego jej zainteresowania naukowe koncentrują się również na poglądach Heraklita z Efezu, sofistów, Jana Jakuba Rousseau oraz myśli socjalistycznej, problematyce nacjonalizmów i roli doktryn polityczno-prawnych w edukacji prawniczej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum