Autor: Rafał Haffer


adiunkt w Katedrze Podstawowych Problemów Zarządzania Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzenia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W swojej pracy zawodowej zrealizował samodzielnie lub jako współuczestnik kilkanaście projektów naukowo-badawczych, zamawianych m.in. przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Europejską, a także organizacje komercyjne i władze lokalne. Jest współautorem Regionalnej Strategii Innowacji dla regionu Kujawy-Pomorze. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych. Swoje referaty prezentował na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych (w takich krajach jak Kanada, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Korea Południowa, Portugalia i Malezja), m.in. na Światowych Kongresach Kompleksowego Zarządzania Jakością. Główny obszar jego zainteresowań naukowo-badawczych stanowią zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej doskonałości biznesowej, w tym budowaniu skutecznych systemów zarządzania w oparciu o międzynarodowe i sektorowe standardy zarządzania, modele samooceny, metodyki doskonalenia procesów, metodyki pomiaru wyników działalności oraz technologie informatyczne. Od 2010 roku współredaguje czasopismo „Journal of Positive Management”.


Dodano do koszyka:

Lorem ipsum