Autor: Dariusz Kamiński

Absolwent biologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Botanik i fitosocjolog, adiunkt w Katedrze Geobotaniki i Planowania Krajobrazu WBiOŚ UMK. Od początku pracy naukowej zajmuje się problematyką związaną z wpływem człowieka na szatę roślinną. Interesuje się kartografią geobotaniczną i wykorzystaniem w niej metod GIS, monitoringiem zmian w zbiorowiskach roślinnych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych oraz współczesną szatą roślinną osiedli ludzkich.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum