Autor: Daniela Szymańska

Pracuje na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, długoletnia kierownik Katedry Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego Wydziału Nauk o Ziemi UMK. Specjalizuje się w badaniach procesów i struktur osadnictwa miejskiego, a także w zagadnieniach ludnościowych oraz zrównoważonego rozwoju miast i regionów, ekologizacji miast, ekoinnowacji. Jest autorką i współautorką wielu książek i artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach naukowych wydanych w kraju i za granicą, członkiem Komitetu Nauk Geograficznych PAN, Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych PAN. Odbyła liczne staże naukowe na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, w krajach nadbałtyckich, Rosji, Gruzji, Armenii. Prowadzi ożywioną współpracę międzynarodową.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum