Autor: Kazimiera Suchocka-Gałaś


pracownik Wydziału Chemii UMK w latach 1972–2009, obecnie na emeryturze. Zajmuje się badaniami fizykochemicznymi polimerów, szczególnie jonomerów.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum