Autor: Dariusz Markowski

Od 1990 roku jest pracownikiem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie kieruje najmłodszą jednostką Wydziału - Zakładem Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej. Jest autorem ponad 50 artykułów w czasopismach i publikacjach naukowych poświęconych badaniom i konserwacji malarstwa sztalugowego i ściennego oraz rzeźby polichromowanej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na problematyce związanej z badaniami techniki i technologii malarstwa, jego stanu zachowania oraz określania przyczyn powstawania zniszczeń, jak również na badaniach nad nowymi metodami i środkami stosowanymi w konserwacji malarstwa sztalugowego, ściennego i rzeźby polichromowanej. Uczestniczył w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych zagadnieniom historii sztuki oraz badaniom i konserwacji zabytków.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum