Autor: Kazimierz Skoczylas

Ks. Kazimierz Skoczylas urodził się 3 maja 1959 w Strumyku k. Konina. Studia wyższe odbywał w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku w latach 1979 - 1985, natomiast studia specjalistyczne z zakresu katechetyki i pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1987 - 1994. Od 1995 roku jest wykładowcą pedagogiki i katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, a od 2001 roku adiunktem w Zakładzie Katechetyki i Pedagogiki Religii Wydziału Teologicznego UMK.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum