Autor: Beata Bilicka

Doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie katechetyki; w latach 1987–2001 nauczyciel religii; od 2001 r. adiunkt w Katedrze Teologii Praktycznej na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu; od 2019 r. profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; członek Sekcji Wykładowców Katechetyki w Polsce oraz Toruńskiego Towarzystwa Naukowego; diecezjalny wizytator katechetyczny; ekspert MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli; ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej; promotor prac magisterskich o iPadach: A. Kordek, iPad w nauczaniu religii (2014) i M. Gurzyński, iPad w katechezie specjalnej (2018).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum