Autor: Dorota Paśko-Koneczniak

Pracuje jako adiunkt w Katedrze Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się zjawiskami socjolingwistycznymi w gwarach wyspowych, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności staroobrzędowców mieszkających w Polsce i Polaków w Wierszynie na Syberii. Ponadto interesuje się problematyką akcentuacji w literackim języku rosyjskim i gwarze staroobrzędowców z ośrodka suwalsko-augustowskiego. Jest autorką publikacji dotyczących funkcjonowania rosyjskiej gwary staroobrzędowców na Suwalszczyźnie i polskiej gwary mieszkańców Wierszyny.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum