Autor: Mirosław Strzyżewski

Prof. dr hab., historyk literatury i edytor, pracuje w Katedrze Edytorstwa i Literatury Polskiej UMK, autor książek: "Działalność  krytyczna Maurycego Mochnackiego" (1994), "Michał Podczaszyński. Zapomniany romantyk" (1999), "Maurycy Mochnacki. Rozprawy literackie" (2000; 2 wyd. - 2004), "Mickiewicz wśród krytyków. Studia o przemianach i formach romantycznej krytyki w Polsce" (2001), "Henryk Elzenberg i literatura" (2003), "Romantyczna nieskończoność. Studium identyfikacji pojęcia" (2010), ,,Romantyczne sfery muzykalne" (2010); redaktor naukowy tomów zbiorowych: "Polska krytyka literacka w XIX w." (2005), "Z warsztatu edytora dzieł romantyków" (2008), "Rozmaitości warsztatowe" (2010), "Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół "Słownika polskiej krytyki literackiej"; redaktor naukowy "Dzieł zebranych" Zygmunta Krasińskiego (2017). Twórca i Przewodniczący Rady Naukowej czasopisma "Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie"; ponadto autor wielu rozpraw, artykułów, recenzji i szkiców krytycznoliterackich. Dyrektor Wydawnictwa Naukowego UMK.


___


Mirosław Strzyżewski (born 1961) is a professor, literary historian, editor, literary critic, researcher at the Institute of Polish Literature at Nicolaus Copernicus University in Toruń, director of Nicolaus Copernicus University Press, head of the Section of Textology and Editing of Literary Works, author of research projects, co-editor of Słownik krytyki literackiej w Polsce, leader of the research team working on the new critical edition of Zygmunt Krasiński’s literary works, founder and editor of Sztuka Edycji (the only Polish academic journal dedicated to the issues of editing and textual criticism), author of monographs, editorial studies as well as numerous scientific and critical literary papers.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum