Autor: Jerzy P. Naworski

Naworski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, sędzią Sądu Okręgowego w Toruniu, autorem kilkudziesięciu prac z dziedziny prawa handlowego i cywilnego, a także współautorem komentarza do kodeksu spółek handlowych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum