Autor: Arkadiusz Karwacki

Profesor w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu, kierownik Pracowni Badania Jakości Życia. Badacz problemów społecznych oraz współczesnych koncepcji polityki społecznej w teorii i praktyce. Członek rad naukowych takich instytucji jak Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) oraz Biblioteka Elbląska im. C. Norwida. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Autor lub współautor wielu artykułów naukowych i książek, m.in.: Błędne koło. Reprodukcja kultury podklasy społecznej (2006), Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji (2010), Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce (2013), Napięcia, starcia, rozładowania. Samotna gra w kręgle w obszarze kultury (2015).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum