Autor: Dariusz Kotecki

kapłan diecezji toruńskiej, absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (dzisiaj UKSW), Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie (licencjat nauk biblijnych), Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie (doktorat nauk teologicznych), doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie biblistyki (2007), dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (od 2012 r.), kierownik Katedry Biblistyki WT UMK, kierownik Zakładu Egzegezy i Teologii Nowego Testamentu, twórca i redaktor naczelny rocznika „Biblica et Patristica Thoruniensia”, autor trzech monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. W polu jego zainteresowań badawczych znajdują się Ewangelie synoptyczne oraz pisma Janowe. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum