Autor: Jacek Bojarski

studiował archeologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie adiunkt w Instytucie Archeologii tej uczelni. Specjalizuje się w archeologii wczesnego średniowiecza. Jego zainteresowania badawcze dotyczą Słowiańszczyzny Zachodniej. Szczególnie bliska jest mu problematyka wytwórczości naczyń ceramicznych oraz form i rytuałów pogrzebowych Słowian. Od 1996 roku uczestniczy w badaniach archeologicznych prowadzonych we wczesnośredniowiecznym zespole osadniczym w Kałdusie pod Chełmnem, uznawanym za jeden z najważniejszych ośrodków produkcji i wymiany towarowej na Pomorzu. Członek Zespołu do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia, zajmującego się dziejami Torunia i jego przedmieść od czasów przedlokacyjnych do dziś, a także autor wielu publikacji źródłowych poświęconych studiom osadniczym i wytwórczości garncarskiej oraz współautor serii wydawniczej Mons Sancti Laurentii (t. 3 i 6) i Studiów nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem ziemi chełmińskiej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum