Autor: Jerzy Karol Kalinowski
 
Ksiądz Jerzy Karol Kalinowski studiował filozofię i teologię w pelplińskim WSD, afiliowanym do Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Już podczas studiów tłumaczył teksty z języków łacińskiego i francuskiego i przygotowywał projekty diecezjalnego kalendarza liturgicznego. Pierwszą drukowaną pozycją było opracowanie pt. "Kto jest autorem traktatu „De fide ad Petrum” zawartego w rękopisie pelplińskim 188(125?)". W latach 1972-1987 pełnił obowiązki wikariusza, a w latach 1987-2004 proboszcza. Magisterium teologii na WT KUL uzyskał w roku 2001. Od roku 2002 jest archiwistą w AAD Diecezji Toruńskiej, a od 2009 jego dyrektorem. Redaguje kalendarz liturgiczny dla diecezji toruńskiej (od 2006), elench diecezjalny (od 2004) i biogramy zmarłych prezbiterów diecezji (początek w formie książkowej pt. "Cum Christo revocantur ad vitam", Toruń 2007). 


Dodano do koszyka:

Lorem ipsum