Autor: Jacek Gzella

historyk, prasoznawca, profesor w Zakładzie Wiedzy o Prasie Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii myśli politycznej XIX i XX w. i historii prasy polskiej. Spośród licznych publikacji najważniejsze w jego dorobku naukowym są monografie prezentujące myśl społeczno-polityczną Władysława Studnickiego oraz przybliżające poglądy przedstawicieli ruchu konserwatywnego na temat polskiej polityki zagranicznej, a także polityki wewnętrznej w okresie międzywojennym. Autor przygotował również do druku materiały źródłowe związane z osobą Władysława Studnickiego. Jest współredaktorem kilku wydawnictw zbiorowych dotyczących historii prasy polskiej, w tym zagadnienia tak istotnego dla jej funkcjonowania jak cenzura.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum