Autor: Andrzej Piotr Lesiakowski

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, adiunkt na Wydziale Filologii Polskiej Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, językoznawca, historyk języka, redaktor merytoryczny współpracujący m.in. z Wydawnictwem IBL PAN, d2d/Wydawnictwem Czarne, Wydawnictwem Akademickim SEDNO. Rozprawę doktorską napisał na UMK pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Friedelówny. W kręgu jego zainteresowań znajdują się dzieje językoznawstwa polonistycznego, gramatyka historyczna, historia języka polskiego oraz zagadnienia związane z opracowaniem edytorskim tekstów naukowych, popularnonaukowych i beletrystycznych (w tym tłumaczeń). Członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum