Autor: Adam Grzeliński


Pracuje w Instytucie Filozofii UMK; jego zainteresowania badawcze obejmują nowożytną filozofię brytyjską i estetykę. Autor monografii Angielski spór o istotę piękna. Koncepcje Shaftesbury’ego i Burke’a (2001), Kategorie „przedmiotu” i „podmiotu” w Dawida Hume’a nauce o naturze ludzkiej (2005), Człowiek i duch nieskończony. Immaterializm George’a Berkeleya (2010), a także przekładów dzieł filozoficznych z języka angielskiego.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum