Autor: Andrzej Moroz

Dr hab., prof. UMK, profesor nadzwyczajny w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze obejmują synchroniczny opis współczesnego języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień składniowych i leksykalnych, jak również problemów normatywnych oraz opisów prawnej odmiany polszczyzny. Jest autorem dwóch monografii dotyczących składniowej charakterystyki wybranych zjawisk języka polskiego oraz ponad 60 artykułów naukowych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum