Autor: Małgorzata Gębka-Wolak

Dr hab., adiunkt w Instytucie Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jej zainteresowania badawcze obejmują morfologię, składnię i leksykę współczesnego języka polskiego w ujęciu opisowym i normatywnym, zagadnienia prawnej odmiany polszczyzny, językoznawstwa sądowego oraz glottodydaktyki polonistycznej. Autorka dwóch monografii osadzonych w nurcie polskiej składni strukturalnej oraz ponad 80 artykułów naukowych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum