Autor: Magdalena Olszta-Bloch

Doktor w Zakładzie Archeologii Antycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą świata hellenistycznego i kontaktów świata antycznego z Barbaricum. Stypendystka Fundacji z Brzezia Lanckorońskich w Rzymie i Londynie. Uczestniczka badań archeologicznych na terenie antycznego Nikonion (Ukraina). Prowadzi własne badania na stanowiskach z okresu wpływów rzymskich na ziemi chełmińskiej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum