Autor: Katarzyna Szymańska-Zybertowicz

jest adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bada problemy współczesnych migracji do Polski. Interesują ją procesy adaptacji i integracji cudzoziemców. Szuka takiego rozumienia polityki społecznej jako dziedziny badań, które stanowiłoby najowocniejszy kontekst dla rekomendacji z zakresu polityki imigracyjnej. Wprowadzając kategorię bezpieczeństwa ontologicznego do problematyki tradycyjnie łączonej z kwestiami bezpieczeństwa socjalnego, zwraca uwagę na złożony proces „negocjowania" przez imigrantów swego miejsca w społeczeństwie przyjmującym.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum