Autor: Grzegorz Koneczniak

zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Literatury Anglojęzycznej Katedry Filologii Angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Filologię angielską ukończył w 2006 roku, a w 2009 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Jest autorem publikacji traktujących o postkolonialności irlandzkiej, które dotyczą głównie elementów kontrdyskursu w twórczości irlandzkiego odrodzenia literackiego z przełomu XIX i XX wieku. Jego zainteresowania obejmują również współczesną dramaturgię angloirlandzką, teorię literatury i nowoczesne formy literatury cyfrowej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum