Autor: Adam Kucharski

Adiunkt w Zakładzie Metodologii Historii i Wiedzy o Kulturze, w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi badania w zakresie dziejów kultury i mentalności wczesnonowożytnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem podróżnictwa tej epoki. Jest autorem monografii opublikowanej w 2007 r. Hiszpania i Hiszpanie w relacjach Polaków. Wrażenia z podróży i pobytu od XVI do początków XIX w. W 2011 r. wydał drukiem relację podróżną Karola Stanisława Radziwiłła Diariusz peregrynacji europejskiej (1684–1687).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum