Autor: Michał Głuszkowski

Adiunkt w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent socjologii i filologii rosyjskiej, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. W 2010 r. uzyskał stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie START, a w 2013 r. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Jest członkiem redakcji „Roczników Historii Socjologii” oraz Komisji Badań Staroobrzędowstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. M. Głuszkowski jest autorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny językoznawstwa, socjologii i etnologii, jego zainteresowania naukowe dotyczą zjawisk związanych z dwujęzycznością, sytuacji językowej grup mniejszościowych, socjolingwistyki oraz historii socjologii polskiej i rosyjskiej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum