Tymczasowe wyłączenie sklepu

Szanowni Państwo,

z przyczyn technicznych dokonywanie zakupów w naszym sklepie będzie wstrzymane do poniedziałku do godziny 12.00. Przepraszamy za utrudnienia!

Autor: Janusz Żbikowski

ukończył studia biologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu broniąc pracę magisterską dotyczącą ekologii fauny dennej jezior. Bezpośrednio po ukończeniu studiów został zatrudniony w Zakładzie Hydrobiologii kierowanym przez doc. dr hab. Andrzeja Gizińskiego. Nadal zajmował się wszelkimi aspektami związanymi z ekologią fauny dennej. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskał w 1996 roku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK.
Obecnie nadal jest pracownikiem Zakładu Hydrobiologii, Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze dotyczą analizy czynników wpływających na strukturę fauny dennej w różnych typach wód powierzchniowych.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum