Autor: Danuta Musiał


Prof. dr hab., pracuje w Zakładzie Historii Starożytnej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. Jej zainteresowania badawcze obejmują: życie religijne społeczeństwa rzymskiego w okresie cesarstwa; rozwój i znaczenie kultów greckich oraz religii pochodzenia wschodniego w świecie rzymskim; ruchy filozoficzno - religijne (orficyzm, pitagoreizm), ich ewolucja i znaczenie w środowisku rzymskim. Najważniejsze publikacje (tylko książki): „Le devloppement du culte d'Esculape au monde romain”,Toruń 1992; „Sodaliciumsacrilegii. Pitagorejczycy w Rzymie w okresie republiki: fakty i mity”, Toruń1998; "Historia Starożytna”,Warszawa 1999 (współautor); "Antyczne korzenie chrześcijaństwa”, Warszawa 2001.


Dodano do koszyka:

Lorem ipsum