Autor: Adam Jaroszabsolwent stosunków międzynarodowych (specjalizacja niemiecka) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie słuchacz studiów doktoranckich na tejże uczelni. Jego zainteresowania naukowe koncertują się na zagadnieniach historii i współczesności Niemiec, a zwłaszcza na stosunkach polsko-niemieckich, kwestiach transformacji ustrojowej po 1989 roku oraz szeroko pojętych sprawach lokalnych. Prywatnie pasjonuje się sportem i podróżami.


Dodano do koszyka:

Lorem ipsum