Autor: Lucyna Czechowska

absolwentka studiów międzynarodowych (specjalizacja kraje Europy Wschodniej) na UMK w Toruniu. Obecnie słuchaczka studiów doktoranckich na UMK. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień z zakresu teorii sojuszy oraz polskiej polityki zagranicznej. Ponadto interesuje się również polityka wschodnią Unii Europejskiej oraz Europejską Polityką Sąsiedztwa. Prywatnie lokalna patriotka miasta Torunia oraz instruktor Związku Harcerstwa Polskiego.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum