Autor: Marcin Łukasz Lutomierski


Doktor filologii polskiej, specjalista ds. promocji Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wykładowca na Wydziale Humanistycznym UMK, historyk literatury i edytor. Członek Pracowni Badań Kultury i Literatury Dziecięco-Młodzieżowej na Wydziale Humanistycznym UMK; członek towarzystw naukowych: Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Toruniu, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Towarzystwa Naukowego Płockiego oraz Polskiej Sekcji IBBY; członek redakcji kilku czasopism, m.in. Głosu Uczelni. Czasopismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Wyróżniony w IX Edycji Nagrody „Archiwum Emigracji” za pracę doktorską. Autor wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich - otwarty dostęp w Repozytorium UMK. Jego hobby to gra na perkusji. Kontakt: m.lutomierski@umk.pl.


Dodano do koszyka:

Lorem ipsum