Autor: Radosław Bugowski

Doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki i specjalista w zakresie finansów przedsiębiorstw. Absolwent Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor publikacji naukowych poświęconych problematyce przedsiębiorczości i analizom karier toruńskich przedsiębiorców z początku XX w. Prowadził badania w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii społecznej i gospodarczej XIX i XX w., procesów modernizacyjnych oraz historii myśli ekonomicznej. Od 2012 r. dyrektor finansowy operatora transportowego Alegre Logistic Sp. z o.o.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum