Autor: Jadwiga Jastrząb
   od 1975 roku pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełniła funkcje kierownika Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej i zastępcy dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii. Była inicjatorką, kierowniczką i współtwórczynią koncepcji organizacyjno-programowej Podyplomowego Studium Pedagogiki Korekcyjno-Kompensacyjnej oraz organizatorką i w latach 1991-2002 pierwszą dyrektorką eksperymentalnej szkoły dla dzieci z dysleksją rozwojową, nowatorskiej placówki oświatowej, która jest jednocześnie przyuniwersyteckim laboratorium kształcenia terapeutów pedagogicznych i ewenementem w skali kraju. Pod redakcją J. Jastrząb ukazały się książki: Toruńska Szkoła Terapeutyczna (1997) oraz Edukacja terapeutyczna (2002). Jest autorką pracy Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci dyslektycznych (2002) i 85 artykułów oraz współautorką publikacji Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu - poradnik metodyczny (2005). Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, uhonorowana wieloma nagrodami resortowymi, nagrodą Prezydenta Miasta Torunia, Orderem Kawalera Uśmiechu oraz tytułem „Człowiek z pasją" nadanym przez Caritas Diecezji Toruńskiej i dziennik „Nowości".

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum