Autor: Tomasz Kaczmarekurodził się w 1960 r. w Sobótce na ziemi konińskiej. Święcenia prezbiteratu przyjął 15.06.0974 r. we Włocławku. Po studiach specjalistycznych w Papieskim Instytucie Patrystycznym „Augustinianum” w Rzymie (Uniwersytet Laterański) i w Papieskim Instytucie Archeologii w Rzymie, zwieńczony doktoratem z teologii i nauk patrystycznych,od 1984 r. jest wykładowcą w WSD we Włocławku i w zorganizowanym prze niego w1992 r. Studium Teologii dla Świeckich, oraz adiunktem na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu. W latach 1984-1989 był sekretarzem biskupów włocławskich, a od 1985r. przez 25 lat współpracownikiem Watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Opublikował 6 tomów studiów nad męczeństwem w rozumieniu prawno-kanonicznym  - „Positiones supermartyrio” dotyczące w sumie 110 beatyfikowanych Męczenników za wiarę, m.in. ks.Jerzego Popiełuszki, kilkadziesiąt artykułów i książek z zakresu prawa kanonizacyjnego, teologii patrystycznej, teologii pastoralnej, historii, hagiografii.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum