Autor: Hanna Appel

jest pracownikiem Zakładu Historii Starożytnej w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK. Zajmuje się głównie historią późnej republiki rzymskiej, ale jej zainteresowania badawcze dotyczą także literatury antycznej. Jest autorką dwóch książek oraz kilkunastu artykułów naukowych drukowanych w kraju i zagranicą

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum