Autor: Józef Binnebesel

Prof. UMK – pracownik naukowy, terapeuta, pedagog specjalny, tanatopedagog. W swojej działalności naukowo badawczej koncentruje się na problematyce związanej z psychopedagogicznymi aspektami opieki i terapii dzieci przewlekle i terminalnie chorych. Autor wielu publikacji  poświęconych temu zagadnieniu, jak również koncepcji Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej oraz podstaw tanatopedagogiki. W środowisku pedagogów uważany za twórcę tanatopedagogiki.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum