Autor: Przemysław Charzyński

Gleboznawca i geograf, zatrudniony na UMK w roku 1999. Obecnie adiunkt w Zakładzie Geografii Krajobrazu UMK w Toruniu. Naukowo zajmuje się klasyfikacją gleb oraz Technosolami. Jest członkiem komisji genezy, klasyfikacji i kartografii gleb Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Jest autorem książki "Testing WRB on Polish Soils" (2006) oraz współtłumaczem "Klasyfikacji zasobów glebowych świata - World Reference Base for Soil Resources" 1998 oraz 2006/2007. Pełni funkcję sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Toruniu.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum