Autor: Radosław Biskup

Od 2005 r. adiunkt w Zakładzie Historii Krajów Bałtyckich Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu; od 2019 r. profesor UMK w Katedrze Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej; stypendysta DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji Lanckorońskich; autor publikacji poświęconych dziejom Kościoła południowo-wschodniego pobrzeża Morza Bałtyckiego w średniowieczu; członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Historischer Verein Für Ermland oraz redakcji „Wiadomości Historycznych” i „Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands”; sekretarz i członek rady naukowej serii "Ecclesia clerusque temporibus medii aevi".

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum