Autor: Anna Błażejewska

historyk sztuki,  absolwentka UMK,  pracowała na Uniwersytecie Wrocławskim, w Zakładzie Historii Sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK,  a od 2000 roku w Katedrze Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Zajmuje się sztuką średniowieczną środkowej Europy, zwłaszcza  sztuką dawnego państwa krzyżackiego w Prusach oraz sztuka pradziejową i wczesnodziejową północnych obszarów  Europy.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum