Autor: Mirosław Bochenek

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie, w której w 1998 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską. W 2009 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1988−1999 był zatrudniony w Katedrze Ekonomii Akademii Rolniczej w Szczecinie. Od 1999 r. pracuje w Katedrze Ekonomii UMK. Obszarami jego zainteresowań są: teoria ekonomii, historia myśli ekonomicznej oraz ekonomia nierynkowa. Opublikował ponad 100 prac, w tym 11 książek własnych. Uczestniczył w 50 konferencjach naukowych. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Strona internetowa: miroslaw.bochenek.wneiz.umk.pl.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum