Autor: Anna Branach-Kallas

jest adiunktem w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest autorką Corporeal Itineraries: Body, Nation, Diaspora in Selected Canadian Fiction (2010) oraz In the Whirlpool of the Past: Memory, Intertextuality and History in the Fiction of Jane Urquhart (2003), a także licznych artykułów. Jej zainteresowania badawcze obejmują  m.in. zagadnienia z zakresu teorii postkolonialnej, traumy i wojny w literaturze, komparatystykę, cielesność, gotycyzm. Od 2009 roku pełni funkcję kierownika Centrum Badań Kanadyjskich na UMK. 

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum