Autor: Mirosława Buchholtz

profesor nauk humanistycznych, absolwentka uniwersytetów Jagiellońskiego (magisterium z filologii angielskiej) i Brandeisa (magisterium i doktorat z literatury angielskiej i amerykańskiej), od 2000 r. pracuje w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (od 2007 r. jest jej kierownikiem), gdzie habilitowała się w zakresie literatury amerykańskiej. Jej zainteresowania badawcze i dydaktyka obejmują historię literatury amerykańskiej, kanadyjskiej i angielskiej, studia postkolonialne, recepcję literatury anglojęzycznej w Polsce oraz adaptacje filmowe dzieł literackich. Twórczością Henry'ego Jamesa zajmuje się od blisko 20 lat, jest autorką dwóch monografii i kilkunastu artykułów oraz redaktorką dwóch prac zbiorowych poświęconych różnym aspektom jego pisarskiej działalności. Jest członkinią Europejskiego Towarzystwa Jamesowskiego.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum