Autor: Ariadna Strugielska

Ariadna Strugielska jest absolwentką Wydziału Humanistycznego UMK, gdzie
w 1992 roku uzyskała tytuł magistra filologii angielskiej. Studia
kontynuowała na uniwersytecie w Glasgow i w 1998 uzyskała tam stopień
Master of Philosophy. W 2001 Autorka otrzymała tytuł doktora nauk
humanistycznych na podstawie rozprawy pt.: "A semasio-onomasiological
structure of English prepositions of inclusion". Od roku 1992 Ariadna
Strugielska jest zatrudniona w Zakładzie Języka Angielskiego w Katedrze
Filologii Angielskiej UMK, aktualnie na stanowisku adiunkta.


Zainteresowanie
badawcze Autorki oscylują w obrębie szeroko pojętego językoznawstwa
kognitywnego i obejmują, między innymi, semantykę leksykalną, gramatykę
kognitywną i gramatykę konstrukcji, oraz teorie i modele konceptualne,
ze szczególnym uwzględnieniem ich praktycznego zastosowania. Ariadna
Strugielska jest autorką ponad 30 publikacji naukowych.*******

Ariadna
Strugielska graduated from the Department of English, Nicolaus
Copernicus University in 1992 and continued her studies at the
University of Glasgow, where, in 1998, she obtained a degree of Master
of Philosophy. In 2001, she completed her Ph.D. dissertation, A
semasio-onomasiological structure of English prepositions of inclusion.

Ariadna Strugielska is Assistant Professor of Linguistics in the Department of English, NCU.
 
Dodano do koszyka:

Lorem ipsum