Autor: Roman Buczkowski

doktor hab. nauk technicznych, profesor nadzwyczajny UMK, kierownik Zakładu Chemicznych Procesów Proekologicznych na Wydziale Chemii UMK i Studiów Podyplomowych „Ratownictwo Chemiczne”. W pracy naukowo-badawczej koncentruje się na modyfikacji uciążliwych technologii w przemyśle chemicznym, usprawnianiu gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych, oczyszczaniu wód i remediacji gleb. Zrealizował 23 granty naukowo-badawcze. Wiele badań zostało wdrożonych w przemyśle. Autor ponad 200 publikacji naukowych, w tym 16 monografii.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum