Autor: Bogusław Buszewski

Ukończył studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1986 roku otrzymał tytuł doktora, a w 1992 doktora habilitowanego. W 1994 roku otrzymał stanowisko profesora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2000 roku tytuł naukowy profesora zwyczajnego. Był stypendystą Fundacji im. Aleksandra von Humboldta na Uniwersytecie w Tybindze (Niemcy) i profesorem wizytującym na kilku uniwersytetach w USA, Europie, ale także w Azji, w tym w Japonii, Chinach i na Tajwanie. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą chromatografii i technik pokrewnych, spektrometrii (HPLC, GC, CZE, MS), adsorpcji, przygotowania próbek, analizy środowiska i bioanalizy (metabolomika, proteomika, biomarkery), nanotechnologii i chemometrii. Jest autorem lub współautorem 15 książek, patentów i ponad 480 artykułów naukowych (ponad 8,000 cytowań, h = 40) oraz członkiem rad redakcyjnych czasopism krajowych i 26 międzynarodowych. Prof. Buszewski jest prezesem Central European Group for Separation Sciences i przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Był laureatem licznych nagród i wyróżnień krajowych i międzynarodowych organizacji (w tym doktora honoris causa).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum