Autor: Wojciech Chudziak

Od 1985 roku pracuje w Instytucie Archeologii UMK w Toruniu, od ponad trzech dekad zajmuje się badaniami Słowiańszczyzny Zachodniej, w tym Pomorza i ziemi chełmińskiej. Pod jego kierunkiem prowadzono liczne prace wykopaliskowe m.in. w Kałdusie pod Chełmnem, Bydgoszczy, Żółtym pod Drawskiem Pomorskim i wielu innych stanowiskach również na ziemi lubuskiej i Kujawach. Jest autorem ponad 200 publikacji, w tym trzech książek: Periodyzacja rozwoju wczesnośredniowiecznej ceramiki z dorzecza dolnej Drwęcy (VII–XI/XII w.). Podstawy chronologii procesów zasiedlania (1991), Zasiedlenie strefy chełmińsko-dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu (1996), Wczesnośredniowieczna przestrzeń sakralna in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim (2003) i dwóch napisanych we współpracy z innymi badaczami, dotyczących podwodnego dziedzictwa archeologicznego. Aktualnie jest przewodniczącym Rady Dyscypliny Archeologia i dyrektorem Instytutu Archeologii UMK.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum