Autor: Krzysztof Cyrek

Krzysztof Cyrek jest badaczem starszej i środkowej epoki kamienia w środkowo-wschodniej Europie. Prowadził badania w Polsce środkowej, na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, na Kujawach oraz na Ukrainie i Morawach. Jest autorem lub współautorem 105 publikacji (w tym 2 książek), trzykrotnie był redaktorem wydawnictw zbiorowych. Wyniki swoich badań prezentował na 30 konferencjach i sympozjach w kraju i za granicą. W ostatnich latach intensywnie badał paleolityczne osadnictwo w jaskiniach środkowej części Jury Polskiej (Krucza Skała, Jaskinia Deszczowa, Jaskinia Biśnik).


Podsumowaniem 20-letnich badań Jaskini Biśnik była współorganizacja i przewodniczenie międzynarodowej konferencji: „European Middle Palaeolithic during MIS 8  MIS 3, cultures – environment – chronology”, Wolbrom, 25–28 września 2012, która zgromadziła ponad 80 badaczy z 24 krajów.


Autor jest profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie kieruje Zakładem Starszej i Środkowej Epoki Kamienia. Wykształcił 33 magistrów archeologii, 20 licencjatów i 3 doktorów.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum