Autor: Barbara Czarnecka

absolwentka biologii i filologii polskiej UMK, adiunkt w Zakładzie Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego ILP UMK, badaczka literatury emigracyjnej i dwudziestolecia międzywojennego. Dysertację doktorską poświęciła twórczości poetyckiej Jerzego Pietrkiewicza. Opublikowała m.in. wybory poezji i esejów tego autora, przygotowała też edycję jego poematów publikowanych w paryskiej „Kulturze”. Obecnie jej zainteresowania kierują się ku badaniom kulturowym i lekturze w perspektywie feministycznej i genderowej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum