Autor: Arkadiusz Czwołek

absolwent historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1999). Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał na UMK w 2004 r., a od 2005 r. pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Zakładzie Konfliktów Politycznych. Swoją pracę naukową koncentruje na badaniu dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. W sferze jego zainteresowań pozostają również stosunki polsko-moskiewskie w XVI i XVII w. oraz dyplomacja staropolska. Autor wielu publikacji poświęconych tym zagadnieniom. W ostatnich latach zajmuje się głównie problematyką Europy Środkowo-Wschodniej.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum