Autor: Włodzimierz Tyburski

profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Kierownik Zakładu Filozofii Moralnej i Bioetyki w Instytucie Filozofii. Członek Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się historią filozofii i etyki, aksjologią, etyką, bioetyką, filozofią i etyką środowiskową. Ważniejsze publikacje: Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu (Toruń 1989), Pojednać się z Ziemią. W kręgu zagadnień humanizmu ekologicznego (Toruń 1993), Etyka i ekologia (Toruń 1995), Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku (Toruń 2000), Filozofia moralna w Wilnie (2004), Elzenberg (Warszawa 2006), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju (2011).

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum